Hötorgets

Psykoterapi Institut

Olof Palmes Gata 20A, Stockholm

Våra psykoterapeuter

David Clinton

 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut, psyko-analytiker. David har över 20 års erfarenhet

av arbete med psykodynamisk psykoterapi på både svenska och engelska. Han har special-iserat sig inom ätstörningar, sexuella och relationsproblem samt psykoanalys. David arbetar även med konsultationer, handledning av kliniskt arbete och forskning, samt verk-samhetsutveckling. David är docent i Medicinsk psykologi vid Karolinska institutet, och är knuten till RFSU och MBT-teamet vid Huddinge sjukhus. Han har publicerat forskning om bl.a. ätstörningar, psykoterapi och spädbarns-utveckling.

 

E-post: David Clinton

 

Maria Zachariou

 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut. Maria har lång erfarenhet inom psykiatrin och som psykoterapeut. Hon bedriver både psyko-dynamisk psykoterapi och kognitiv- beteende-terapi (KBT). Maria arbetar på både svenska och grekiska, och tar emot både enskilda klienter och par. Maria arbetar med konsult-ation och handledning och kan erbjuda personlig utveckling och mindfulness övningar.

 

E-post: Maria Zachariou

Thomas Karpestig

 

Leg. psykolog, leg.psykoterapeut, familje-terapeut, lärare och handledare. Thomas har 40 års erfarenhet av psykoterapi och hand-ledning. Han arbetar med psykoterapi- och personalhandledning samt chefsstöd inom kommun, stat, landsting och privata verksamheter. Han har även varit verksam som utvecklingschef inom psykiatrin. Thomas är specialiserad på psykodynamisk och relationell psykoterapi, och har vidareutbildat sig i KBT. Han tar emot enskilda klienter, par och familjer för psykoterapi eller enstaka samtal.

 

E-post: Thomas Karpestig

 

Catharina Asklin Westerdahl

 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut, konsult. Catharina har lång erfarenhet som grupp- och organisationskonsult. Hon arbetar även med företagshälsovård, och bedriver grupp- och chefsutveckling. Catharina arbetar med både företag och offentlig verksamhet och erbjuder också psykoterapi med enskilda klienter.

 

 

E-post: Catharina Asklin Westerdahl

 

 

 

 

Kerstin Eiserman

 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut. Kerstin har lång erfarenhet av psykodynamisk psykoterapi och har arbetat vid Mottagningen för trans-kulturell psykoterapi och Röda korsets center för torterade flyktingar. Kerstin har special-iserat sig inom området psykoterapi – psykotraumatologi och arbetar med PTSD, torterade och traumatiserade klienter. Hon skriver även inom detta område. Kerstin tar emot både enskilda klienter och par.

 

E-post: Kerstin Eiserman

 

Julia Sjövall

 

Psykolog med grundläggande utbildning i kognitiv- beteendeterapi (KBT). Julia har över 10 års erfarenhet av arbete med personal-frågor som konsult och personalchef. Hon har arbetat med personlig utveckling, målstyrning, ledarskapsutveckling, rekrytering, person-bedömningar, karriärplanering, stress-hantering, rehabilitering och arbetsmiljö. Sedan 2008 bedriver Julia KBT under hand-ledning och studerar på den legitimations-grundande påbyggnadsutbildningen i KBT vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Hon tar emot både enskilda klienter och par.

 

 

E-post: Julia Sjövall

 

Elisabet Lannfelt

ykoterapeut, handledare. Elisabet har över 30 års yrkeserfarenhet och arbetar med kognitiv- beteendeterapi (KBT). Hon har specialiserat sig inom området ätstörningar, depression, utbrändhet, panikångest och social osäkerhet. Elisabet är verksam vid Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS). Hon tar emot klienter för KBT samt handledningsuppdrag enskilt och i grupp.

 

E-post: Elisabet Lannfelt