Hötorgets

Psykoterapi Institut

Olof Palmes Gata 20A, Stockholm

Våra psykoterapeuter

David Clinton

 

Docent, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, psykoanalytiker. David har lång erfarenhet av arbete med psykodynamisk och relationell psykoterapi samt mentaliseringsbaserad terapi (MBT) på både svenska och engelska. Han arbetar med bland annat ätstörningar, sexuella och relationsproblem, depression, ångest, stress, kriser, impulsivitet och självbild. David arbetar även med korta konsultationer, utbildning, handledning av grupper och enskilda terapeuter, forskningsuppdrag, och verksamhets-utveckling. David är docent i Medicinsk psykologi vid Karolinska institutet, och är knuten till RFSU-kliniken, MBT-teamet vid Huddinge sjukhus samt Villa SULT i Oslo. Han har publicerat forskningsartiklar om ätstörningar, psykoterapi och spädbarnsutveckling, samt böcker om ätstörningar och handledning.

 

E-post: David Clinton

Telefon: 070-523 66 67

 

Maria Zachariou

 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut. Maria har lång erfarenhet inom psykiatrin och som psykoterapeut. Hon bedriver både psyko-dynamisk psykoterapi och kognitiv- beteende-terapi (KBT). Maria arbetar på både svenska och grekiska, och tar emot både enskilda klienter och par. Maria arbetar med konsult-ation och handledning och kan erbjuda personlig utveckling och mindfulness övningar.

 

E-post: Maria Zachariou

Telefon: 070-790 04 91

Thomas Karpestig

 

Leg. psykolog, leg.psykoterapeut, familjeterapeut, lärare och handledare. Thomas har 40 års erfarenhet av psykoterapi och handledning. Han arbetar med psykoterapi- och personalhandledning samt chefsstöd inom kommun, stat, landsting och privata verksamheter. Han har även varit verksam som utvecklingschef inom psykiatrin. Thomas är specialiserad på psykodynamisk och relationell psykoterapi, mentaliserings-baserad terapi (MBT), par- och familjeterapi och har vidareutbildat sig i KBT. Han tar emot enskilda klienter, par och familjer för psykoterapi eller enstaka samtal. Verksamheten bedrivs enligt Häso- och sjukvårdslagen.

 

E-post: Thomas Karpestig

Telefon: 070-544 00 25

 

 

 

 

 

Ulla Falk

Leg. psykolog, leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Ulla har lång erfarenhet av behandlings- och handledningsarbete. Hon erbjuder psykoterapi på psykoanalytisk grund, som innebär att hon utgår ifrån att man måste ta hänsyn till en persons historia för att förstå personens situation idag. Det är lättast att nå Ulla på måndagar mellan 14-15 på telefon nedan. Ulla brukar börja med att de som är intresserad av psykoterapi går tre gånger och därefter bestämmer man om en eventuell fortsättning. Ulla är medlem i Sveriges Psykologförbund och den Psykodynamiska psykoterapeutföreningen, RPC.

 

E-post: Ulla Falk

Telefon: : 070-206 30 40.

 

Maria Tsantaridou

 

Leg.psykolog med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (PDT) och vidare utbildning i kognitiv- beteendeterapi (KBT), neuropsykologisk testning, utredning och diagnostik av vuxna samt neuropsykiatrisk problematik (ADHD och Autismspektrum). Maria är också mindfulness instruktör samt par- och familjeterapeut. Hon har 30 års yrkeserfarenhet som klinisk psykolog och psykoterapeut och erbjuder samtal på både svenska och grekiska. Maria arbetar med psykosomatisk och stressrelaterad ohälsa, kriser, utmattning, depression, ångest, sömnstörningar, svårigheter att etablera och behålla relationer, konflikt- och affekthantering, impulsivitet och negativ självbild samt personer som har svårt att uttrycka sina känslor och behov.

 

E-post: Maria Tsantaridou

Telefon: 076-225 49 41

Catharina Asklin Westerdahl

 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut, konsult. Catharina har lång erfarenhet som grupp- och organisationskonsult. Hon arbetar även med företagshälsovård, och bedriver grupp- och chefsutveckling. Catharina arbetar med både företag och offentlig verksamhet och erbjuder också psykoterapi för enskilda klienter.

 

E-post: Catharina Asklin Westerdahl

Telefon: 070-484 36 45